1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Upozornění a metodický výklad k veřejným zakázkám

Upřesnění Řídicího orgánu OP VK k věcným otázkám zadávání veřejných zakázek

Upozornění ŘO OP VK – kritérium „poskytnutá sleva“ nemusí vést k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky!

Na základě provedeného auditu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Evropskou komisí, sděluje Řídicí orgán OP VK příjemcům, že by neměli používat slevu jako kritérium přidělení zakázky v případech, kdy nelze stanovit základní cenu, protože toto kritérium nezaručuje výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

14.7.2015 12:28:11 | jiri.mikes | Celý článek
 

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se novely zákona o veřejných zakázkách

ŘO OP VK upozorňuje příjemce podpory z OP VK, že dne 6. 3. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“). Tato novela je účinná již dnem vyhlášení. 

26.3.2015 10:54:41 - aktualizováno 26.3.2015 10:54:42 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Informace pro příjemce podpory z OP VK, týkající se uveřejňování na profilu zadavatele

Řídicí orgán OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost úkonům po uzavření smlouvy s dodavatelem.

25.2.2015 13:16:53 | příspěvků: 0 | jiri.mikes | Celý článek
 

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nastavení a úpravy smluvních podmínek

ŘO OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost nastavení smluvních podmínek v rámci zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek.

4.12.2014 14:18:32 | petr.janousek | Celý článek
 

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se problematiky stanovení předmětu veřejné zakázky při pořizování hardware

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se problematiky stanovení předmětu veřejné zakázky při pořizování hardware - využití minimální taktovací frekvence pro specifikaci výkonu procesoru.

19.6.2014 12:31:29 | petra.horakova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

OP VK

Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno, ve znění pozměňovacích návrhů, zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Opatření nabude účinnosti dne 01. 01. 2014. 

21.12.2013 14:22:41 | jiri.mikes | Celý článek
 

Důležité upozornění pro příjemce OP VK ve vazbě na postupy zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ZVZ, účinného od 1.4.2012.

ŘO OP VK tímto upozorňuje příjemce na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění a účelnosti veřejné zakázky, při stanovení obchodních podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce a při vymezení podrobností předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

30.4.2012 3:04:18 - aktualizováno 20.11.2013 14:48:38 | supervisor | Celý článek
 

Důležité upozornění pro příjemce v OP VK ve vazbě na změnu ZVZ - Nepřehlédněte!

Použití Příručky pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK v souvislosti s novelou Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012.

30.4.2012 3:04:55 | supervisor | Celý článek
 

Změny v Zákoně o veřejných zakázkách

Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK na změny v Zákoně o veřejných zakázkách, platné od začátku roku 2012.

30.4.2012 3:04:35 | supervisor | Celý článek
 

Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK – plátce DPH, na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změna v režimu úhrady DPH je nově upravena v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 5.

30.4.2012 3:04:28 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load