1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Upozornění Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

OP VK

Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno, ve znění pozměňovacích návrhů, zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Opatření nabude účinnosti dne 01. 01. 2014. 

V této souvislosti  si Řídicí orgán OP VK dovoluje informovat příjemce podpory z OP VK o tom, že na stránkách Ministerstva pro  místní rozvoj byla zveřejněna informace o hlavních změnách zákona, která tato novela přináší. Informaci naleznete pod tímto odkazem: www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Informace-k-postupu-pri-uverejnovani-v-souvislosti.

 
Vzhledem k tomu, že někteří příjemci podpory z OP VK se při realizaci projektů řídí příručkami, které přímo v textu uvádějí odkazy na limity platné a účinné do 31. 12. 2013, zveřejňuje Řídicí orgán OP VK následující metodický výklad k těmto příručkám. Týká se příjemců, kteří v roce 2014 hodlají zahájit výběrové řízení na dodávku či službu, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 1 000 000 Kč a nedosahuje 2 000 000 Kč nebo zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 3 000 000 Kč a nedosahuje 6 000 000 Kč, a kteří se při realizaci projektu řídí následujícími příručkami: Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 6 a verze 7, Příručka pro základní školy - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.4 OP VK, verze 2, a Příručka pro střední školy - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5, verze 4.
21.12.2013 14:22:41 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load