1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Upozornění ŘO OP VK – kritérium „poskytnutá sleva“ nemusí vést k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky!

Na základě provedeného auditu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Evropskou komisí, sděluje Řídicí orgán OP VK příjemcům, že by neměli používat slevu jako kritérium přidělení zakázky v případech, kdy nelze stanovit základní cenu, protože toto kritérium nezaručuje výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

Konkrétně auditorský tým zjistil, že jedním z kritérií přidělení zakázky bylo to, že v případě objednávky nad xy Kč bude poskytnuta sleva na položky uvedené v ceníku, které nebyly součástí referenčního seznamu. Auditorský tým je toho názoru, že toto kritérium nemusí vést k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, protože není pevně stanoven základ pro výpočet slevy.  Pokud by tudíž základní cena byla natolik vysoká, že by převýšila výhodu slevy, mohlo by dojít k tomu, že i poměrně vysoká sleva by pro veřejného zadavatele byla méně výhodná.

Hodnocení celkové ekonomické výhodnosti je tedy potřeba provádět s využitím jiných ukazatelů, které lépe popisují celkovou ekonomickou výhodnost, než umožňuje poskytnutá sleva.

 

14.7.2015 12:28:11 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load