1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Změny v Zákoně o veřejných zakázkách

Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK na změny v Zákoně o veřejných zakázkách, platné od začátku roku 2012.

Tyto změny se týkají zavedení nových kvalifikačních předpokladů. Od nynějška je nutné v rámci prokázání základních kvalifikačních předpokladů prokázat rovněž trestní bezúhonnost právnických osob (souvisí se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob).

Dále se zavádí v rámci základních kvalifikačních předpokladů nutnost prokázat, že uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti) – prokazuje se čestným prohlášením (změna souvisí s novelou zákona o zaměstnanosti). Nutnost prokázat tyto kvalifikační předpoklady platí pro veškerá výběrová řízení realizovaná dle zákona č. 137/2006 Sb., zahájená od 1.1.2012 v případě trestní odpovědnosti právnických osob a od 5.1.2012 v případě prokázání skutečností v souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti (nelegální práce).

Upozorňujeme příjemce na nutnost verifikovat veškeré připravované zadávací dokumentace a na nutnost uvést požadavky na základní kvalifikační předpoklady do souladu se zákonem. V případě již vyhlášených výběrových řízení je potřeba požadavky na prokázání těchto nově zavedených kvalifikačních předpokladů doplnit, například formou dodatečných informací (s odpovídajícím prodloužením lhůty), popřípadě se též nabízí možnost využít § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a uchazeče požádat o doplnění těchto náležitostí po otevření obálek.

V následujícím souboru uvádíme přehled změn:

ikona souboruZměna ZVZ leden 2012 - nové zákl. kval. předpoklady.pdf

30.4.2012 3:04:35 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load