1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o výsledku veřejné zakázky "Dodávka notebooků"

Oznámení o výsledku výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka notebooků", vyhlášené Univerzitou Pardubice v rámci realizace IPo Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice; Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesního řízení; Inovace studijních programů "Speciální chemicko-biologické obory" na Univerzitě Pardubice; Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování; Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice

Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice; Religionistické a filosofické vzdělávací centrum a další projekty a dotační prostředky., reg. č.

CZ.1.07/2.2.00/07.0188, CZ.1.07/2.2.00/07.0107, CZ.1.07/2.2.00/07.0139, CZ.1.07/2.2.00/07.0140, CZ.1.07/2.2.00/07.0103, CZ.1.07/2.3.00/09.0104, CZ .1.07/1.3.12/01.0007 a dalších projektů a dotačních prostředků.

 ikona souboruVýsledek výzvy (159,50 KB)

24.8.2009 5:08:54 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load