1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o výsledku veřejné zakázky Nákup služeb-ubytování, stravování, přednáškové prostory pro „Letní školu“

Oznámení o výsledku veřejné zakázky  Nákup služeb-ubytování, stravování, přednáškové prostory pro „Letní školu“, vyhlášené v rámci realizace IPo Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0046.

2.9.2010 10:09:29 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load