1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o výsledku výběrového řízení na realizaci projektu "Zpracování Strategie celoživotního učení "

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na realizaci projektu

"Zpracování Strategie celoživotního učení "

Odbor pro záležitosti EU vyhlásil dne 29. června 2006 výběrové řízení na zhotovitele projektu "Zpracování Strategie celoživotního učení". Nabídky na realizaci projektu bylo možné předkládat do 9. srpna do 11:00 hod. na Odboru pro záležitosti EU, MŠMT ČR. Zadavateli byla ve stanoveném termínu předložena jedna nabídka.

Dne 17. srpna 2006 se na MŠMT ČR, Odboru pro záležitosti EU uskutečnilo zasedání výběrové komise ustavené k posouzení přijatých nabídek na zpracování Strategie celoživotního učení. Vzhledem ke skutečnosti, že ve stanoveném termínu byla předložena pouze jedna nabídka a v souladu s ustanoveními Metodického pokynu pro technickou pomoc pro OP RLZ, stejně jako s relevantními ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a Směrnice upravující zadávání zakázek do 2 mil. Kč na MŠMT a v jím řízených a zřízených organizacích doporučila výběrová komise zrušit toto výběrové řízení a jedinou předloženou nabídku odmítnout. V případě podání pouze jedné nabídky není možné dodržet základní zásady zadávacích řízení, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

31.8.2006 12:08:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load