1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o zrušení zadávacího řízení "Zajištění služeb grafického studia včetně návazného produkčního zajištění výroby propagačních tiskovin a propagačních předmětů v rámci operačních programů ... "

Oznámení o zrušení zadávacího řízení "Zajištění služeb grafického studia včetně návazného produkčního zajištění výroby propagačních tiskovin a propagačních předmětů v rámci operačních programů ... " bylo zveřejněno dne 27.8.2010 v Informačním systému o  veřejných zakázkách (ISVZ-US) pod evidenčním číslem: 60035969

ikona souboruRozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení.pdf

27.8.2010 3:08:18 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load