1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na realizaci projektu "Zpracování příručky pro žadatele operačních programů v gesci MŠMT pro programové období 2007-2013"

esf hlavicka 1

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na realizaci projektu

"Zpracování příručky pro žadatele operačních programů v gesci MŠMT pro programové období 2007-2013"

Odbor řízení strukturálních fondů EU vyhlásil dne 13. listopadu 2006 výběrové řízení na zhotovitele projektu "Zpracování příručky pro žadatele operačních programů v gesci MŠMT pro programové období 2007-2013". Nabídky na realizaci projektu bylo možné předkládat do 4. prosince 2006 do 10:00 hod. na MŠMT ČR. Zadavateli bylo předloženo celkem devět nabídek, přičemž všechny nabídky byly předloženy ve stanoveném termínu.

Dne 5. prosince 2006 se na MŠMT ČR, Odboru řízení strukturálních fondů EU uskutečnilo první kolo výběrového řízení, během kterého výběrová komise posuzovala předložené nabídky. Předepsaná kritéria administrativní správnosti splnilo pět nabídek. Tyto nabídky postoupily do druhého kola výběrového řízení.

Dne 7. prosince 2006 se uskutečnilo druhé kolo výběrového řízení, v jehož rámci byly nabídky hodnoceny z věcného hlediska dle stanovených kritérií. Na základě hodnocení členů výběrové komise se vítězem výběrového řízení stala nabídka s dosaženou nejvyšší mírou ekonomické výhodnosti.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektu "Zpracování příručky pro žadatele operačních programů v gesci MŠMT pro programové období 2007-2013" se stala společnost RAVEN Consulting, a.s.


13.12.2006 1:12:44 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load