1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení výsledku výběrového řízení na zhotovitele projektu "Ex-ante evaluace operačních programů realizovaných z prostředků ESF a z prostředků ERDF v gesci MŠMT v období 2007-2013"

eulog esflog msmtlog csvlaj

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na realizaci projektu

"Ex-ante evaluace operačních programů realizovaných z prostředků ESF a z prostředků ERDF v gesci MŠMT v období 2007-2013"

Odbor pro záležitosti EU vyhlásil dne 9. ledna 2006 výběrové řízení na zhotovitele projektu "Ex-ante evaluace operačních programů realizovaných z prostředků ESF a z prostředků ERDF v gesci MŠMT v období 2007-2013". Nabídky na realizaci projektu bylo možné předkládat do 23. ledna 2006 do 12:00 hod. na Odboru pro záležitosti EU, MŠMT ČR. Zadavateli byly předloženy celkem dvě nabídky, přičemž všechny nabídky byly předloženy do stanoveného termínu.

Dne 24. ledna 2006 se na MŠMT ČR, Odboru pro záležitosti EU uskutečnilo první kolo výběrového řízení, během kterého výběrová komise posuzovala předložené nabídky. Všechny předložené nabídky splnily předepsaná kritéria administrativní správnosti a postoupily do druhého kola výběrového řízení.

Dne 25. ledna 2006 se uskutečnilo druhé kolo výběrového řízení, v jehož rámci byly nabídky hodnoceny z věcného hlediska. Na základě hodnocení členů výběrové komise se vítězem výběrového řízení stala nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektu "Ex-ante evaluace operačních programů realizovaných z prostředků ESF a z prostředků ERDF v gesci MŠMT v období 2007-2013" se stala
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská

30.1.2006 12:01:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load