1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Zajištění služeb grafického studia včetně návazného produkčního zajištění výroby..."

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění služeb grafického studia včetně návazného produkčního zajištění výroby propagačních tiskovin a propagačních předmětů v rámci Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace".

6.1.2010 7:01:12 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load