1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledek výběrového řízení na tvorbu vzdělávacích televizních pořadů zaměřených na představení projektů realizovaných v rámci opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

eulog esflog msmtlog csvlaj

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na realizaci projektu technické pomoci OP RLZ

"tvorba vzdělávacích televizních pořadů zaměřených na představení projektů realizovaných v rámci opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů"

Dne 22. prosince 2005 se na Odboru pro záležitosti Evropské unie MŠMT ČR konalo jednání hodnotící (a zároveň i výběrové) komise pro výběr realizátora podlimitní veřejné zakázky týkající se tvorby vzdělávacích televizních pořadů zaměřených na představení projektů realizovaných v rámci opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ. V rámci tohoto jednání byly zhodnoceny všechny nabídky doručené v daném termínu, a to na základě hodnocení administrativní správnosti, obsahové stránky a ekonomické výhodnosti nabídky.

Po celkovém zhodnocení všech nabídek byla výběrovou komisí za realizátora výše zmíněné zakázky vybrána Česká televize.

3.1.2006 12:01:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load