1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Základní dokumenty OP VK

Základní dokumenty k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dne 12. 10. 2007 bylo ze strany Evropské komise, resp. komisařem Špidlou, podespáno rozhodnutí o schválení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  Následně dne 30. 11. 2011 a 18. 12. 2012 Evropská komise schválila revize OP VK.

12.7.2007 - aktualizováno 15.7.2013 12:12:21 | supervisor | Celý článek
 

Prováděcí dokument OP VK

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává Prováděcí dokument OP VK.

18.2.2009 3:02:36 - aktualizováno 29.1.2010 11:01:31 | supervisor | Celý článek
 

Výroční zprávy OP VK

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) jsou níže zveřejněny jednotlivé Výroční zprávy OP VK, které obsahují podrobné informace o průběhu implementace OP VK v daném roce. 

1.6.2012 13:19:08 - aktualizováno 14.10.2014 12:59:05 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load