1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Prováděcí dokument OP VK (verze k 5. 2. 2010)

Dne 5. 2. 2010 byla Monitorovacím výborem OP VK schválena revidovaná podoba Prováděcího dokumentu OP VK.

Zásadní změnou je sloučení oblastí podpory v Prioritní ose č. 4 Systémový rámec celoživotního učení do jedné. Tato úprava bude platná od doby, kdy budou provedeny technické úpravy v informačních systémech, v nichž je program veden (tj. MSC 2007, Monit7+ a následně Benefit7).

- česká verze:

 ikona souboruPD_OP_VK_5.2.2010.pdf (1,86 MB)
 ikona souboruPD_OP_VK_upravy_k_5.2.10.pdf (175,89 KB)

- anglická verze:

 ikona souboruPD_OPVK_5.2.2010_AJ.pdf (1,93 MB)
 ikona souboruPD_OPVK_upravy_5.2.2010_AJ.pdf (238,89 KB)

12.2.2010 10:02:35 - aktualizováno 8.4.2010 11:04:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load