1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Prováděcí dokument OP VK (verze k 7. 12. 2007)

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navazuje na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který byl Evropskou komisí schválen dne 12. října 2007. Tento dokument byl vypracován v souladu s metodickým podkladem Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování priorit operačních programů pro období 2007 - 2013 a rozpracovává úroveň oblastí podpory, které v kontextu programu slouží jako nástroje pro dosažení cílů prioritních os a ve vztahu k příjemcům mají povahu realizačních programů (nejnižší úroveň operačního programu).

Dne 6. prosince 2007 byl prováděcí dokument OP VK schválen Monitorovacím výborem OP VK.

 

 ikona souboruPD_OPVK_k_7.12.07.pdf (1,59 MB)

29.1.2010 11:01:12 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load