1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

AVÍZO: Vysokým školám, V a V institucím – žadatelům v oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oznamuje vysokým školám a V a V institucím – žadatelům v oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, že v průběhu měsíce července 2011 bude vyhlášena průběžná výzva zaměřená především na podporu popularizace výzkumu a vývoje.

Výzva bude obsahovat povinné a doplňkové aktivity. Každá projektová žádost musí obsahovat alespoň jednu z povinných klíčových aktivit. Doplňkovou aktivitu může projekt obsahovat pouze v kombinaci s aktivitou povinnou.

Povinné klíčové aktivity každého projektu:

  • Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.

a/nebo

  • Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s V a V.

Doplňková aktivita:

  • Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje.

Každý žadatel může v rámci jednoho kola příjmu projektových žádostí této výzvy předložit nejvýše jednu projektovou žádost. Projektová žádost však může obsahovat větší počet povinných klíčových aktivit, případně libovolnou kombinaci s doplňkovou aktivitou.

Očekávaný termín vyhlášení výzvy je  v červenci 2011. Příjem žádostí se plánuje ve dvou kolech. Orientační termíny příjmu projektových žádostí jsou v říjnu 2011 a květnu 2012. 

Doba trvání realizace projektu je maximálně 24 měsíců. Projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 6. 2014

Cílové skupiny:

  • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol;
  • pracovníci výzkumných a vývojových institucí;
  • studenti vysokých škol;
  • zájemci o vědecko-výzkumnou práci;
  • pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (pouze pro aktivitu Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s V a V).

 

 

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 700 000 000 Kč

(tato částka může být v případě velkého množství kvalitních projektových žádostí navýšena)

Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:

  • minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 10 000 000 Kč
  • maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 50 000 000 Kč
24.6.2011 10:06:38 - aktualizováno 30.6.2011 11:06:14 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load