1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

AVÍZO: Vysokým školám – žadatelům v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oznamuje vysokým školám – žadatelům v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, že v průběhu měsíce ledna 2011 bude vyhlášena průběžná výzva zaměřená především na podporu inovace studijních programů/oborů.

Výzva bude obsahovat povinné a doplňkové aktivity. Žadatelé si budou volit minimálně jednu z povinných aktivit, kterou bude možné kombinovat s aktivitami doplňkovými.

Povinná/é aktivita/y projektu:

A) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd.

B)  Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.

C) Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

D) Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.

Doplňkové aktivity:

  • Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality.
  • Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů.
  • Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.
  • Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol.
  • Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.
  • Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.
  • Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ.

Cílové skupiny:

  • Studenti VŠ;
  • akademičtí pracovníci VŠ;
  • ostatní pracovníci VŠ.

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 2 000 000 000 Kč

Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:

- Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 10 000 000 Kč

- Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 100 000 000 Kč

3.1.2011 11:01:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load