1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

AVÍZO: Vyšším odborným školám – žadatelům v oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání

Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oznamuje vyšším odborným školám – žadatelům v oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání, že v průběhu měsíce dubna  2011 bude vyhlášena průběžná výzva zaměřená především na podporu inovací vzdělávacích programů.

Výzva bude obsahovat povinné a doplňkové aktivity. Žadatelé si budou volit minimálně jednu z povinných aktivit, kterou bude možné kombinovat s aktivitami doplňkovými.

Povinná/é aktivita/y projektu:

A.  Inovace vzdělávacích programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, kreditního systému hodnocení, rozšiřování nabídky kombinované a distanční formy vzdělávání, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd.

B.  Podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů.

C.  Podpora spolupráce VOŠ s vysokoškolským sektorem.

D.  Podpora intersektorální mobility pracovníků VOŠ.

E.  Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy VOŠ

Doplňkové aktivity:

  • zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných vzdělávacích programů.
  • zapojení odborníků z praxe při podpoře praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů.

Cílové skupiny:

  • studenti VOŠ;
  • pedagogičtí pracovníci VOŠ včetně odborníků z praxe, kteří působí na VOŠ

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 150 000 000 Kč

Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:

- Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 1 000 000 Kč

- Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 8 000 000 Kč

13.4.2011 11:04:48 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load