1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Informace k IPRM pro žadatele

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává informace o postupu udílení bonifikace pro projekty, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM).

Informace pro žadatele o finanční podporu OP VK:  ikona souboruInformace_k_IPRM.pdf (185,95 KB)

Příloha č. 1:  ikona souboruVzor_Prohlaseni_mesta_o_souladu_projektu_s_IPRM.doc (28,00 KB
Příloha č. 2: ikona souboruMesta_opravnena_IPRM.pdf (118,91 KB
 

15.7.2009 10:07:59 - aktualizováno 10.8.2010 7:08:43 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load