1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Navýšení alokace výzvy č. 56

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navýšil alokaci výzvy č. 56 na téměř 1,6 mld. Kč a zveřejnil seznam dodatečně schválených projektů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolní na financování projektů  výzvy č. 56 dalších téměř 800 mil. Kč. Navýšení alokace spolu se seznamem dodatečně schválených projektů bylo schváleno 7. července 2015. Podporu tak získá všech 2 752 žadatelů, jejichž žádosti o podporu uspěly při hodnocení.

ikona souboruSeznam IPo dodatečně schválených k realizaci_výzva 56

Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání vč. matematiky. Podpora umožní příjemcům zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků a dále rozvoj jazykových a odborných kompetencí pedagogů.

Bližší informace k výzvě vč. důležitých příloh a dokumentace jsou dostupné pod tímto odkazem: Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

8.7.2015 13:49:25 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load