1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seznam schválených projektů výzvy č. 56

Řídicí orgán OP VK uveřejňuje seznam projektů schválených k realizaci v rámci výzvy č. 56.  

Níže uvedený seznam obsahuje projekty do výše finanční alokace 800 000 000,- Kč určené pro výzvu č. 56, které splnily podmínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti, seřazené dle data a hodiny finalizace projektové žádosti v aplikaci BENEFIT7.  V případě navýšení alokace dojde k podpoření dalších projektů. Všichni příslušní žadatelé budou o této skutečnosti neprodleně informováni.

ikona souboruSeznam IPo schválených k realizaci_výzva 56

Bližší informace k výzvě vč. důležitých příloh a dokumentace jsou dostupné pod tímto odkazem: Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

 

11.6.2015 16:05:06 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load