1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seznam schválených projektů výzvy č. 57

Řídicí orgán OP VK uveřejňuje seznam projektů schválených k realizaci v rámci výzvy č. 57. 

Ve výzvě č. 57, oblasti podpory 1.1 OP VK bylo přijato a úspěšně zaregistrováno 1 528 projektových žádostí v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  409 689 842 Kč

ikona souboruSeznam IPo schválených k realizaci_výzva 57

Výše uvedený seznam obsahuje projekty, které splnily podmínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

Bližší informace k výzvě vč. důležitých příloh a dokumentace jsou dostupné pod tímto odkazem: Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

17.9.2015 13:24:02 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load