1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Upozornění na změny v 3. výzvě k předkládání IPo - oblast podpory 1.2

K 2. únoru 2011 došlo k opravě administrativních chyb ve výzvě.

Řídící orgán OP VK vyhlásil 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

UPOZORNĚNÍ: ke 2. únoru 2011 byly opraveny administrativní chyby ve výzvě. Došlo k těmto změnám:

  1. Cílové skupiny (formulace upraveny v souladu s Prováděcím dokumentem OP VK)
  2. Příloha č. 1 - Specifická kritéria (odstraněny překlepy v Obsahu kritérií)

 Více naleznete zde.

3.2.2011 9:02:08 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load