1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhláška č. 365/2010 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb

Vážení žadatelé/příjemci, vezměte prosím na vědomí vyhlášku č. 365/2010 Sb., kterou se mění  vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 365/2010 Sb.).

S účinnosti od 1.1.2011 je fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tvořen ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.

Jelikož má zákonná norma vyšší právní sílu než Příručka pro žadatele resp. příjemce finanční podpory z OP VK, je s účinností od 1.1.2011 v rámci OP VK uznatelným výdajem tvorba FKSP  dle vyhlášky č. 365/2010 Sb. ve výši 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.

Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce bude ve smyslu vyhlášky č. 365/2010 Sb. změněna při další aktualizaci.

Děkujeme za pochopení.

22.12.2010 1:12:10 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load