1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele verze 4, platná od 3.9.2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK vydává 4. verzi Příručky pro žadatele platnou od 3. září 2008.

Příručka pro žadatele OP VK (verze 4) – platná od 3.9.2008 se vztahuje na:

1) v budoucnu nově vyhlašované výzvy

2) výzvy, které byly vyhlášeny MŠMT dne 24.dubna 2008 k předkládání individuálních projektů národních do oblastí podpory:

4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2 – Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

4.3 -  Systémový rámec dalšího vzdělávání

 

3) výzvy, které byly vyhlášeny MŠMT dne 21. července 2008 k předkládání individuálních projektů ostatních do oblastí podpory:

 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání;

1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Ostatní aktivní výzvy se řídí Příručkou pro žadatele (verze 3) – platná od 30.6.2008. Jedná se o:

1) výzvy Kraje Vysočina k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1.1  - Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2  - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními  vzdělávacími potřebami

1.3  - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 Datum ukončení výzvy: 12. září 2008

2) výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání Prioritní osy 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Datum ukončení výzvy: 19. září 2008 v 15:00 hodin 


 ikona souboruPříručka (12,58 MB)
 ikona souboruPříručka (3,29 MB)

4.9.2008 2:09:01 - aktualizováno 20.2.2009 2:02:41 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load