1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele fin. podpory z OP VK, oblast podpory 2.3, Lidské zdraoje ve výzkumu a vývoji, ze dne 9.3.2011

Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele finanční podpory z OP VK, oblast podpory 2.3, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, který se konal dne 9.3.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.

15.3.2011 11:03:43 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load