1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele o fin.podporu z OP VK, prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 ze dne 7.3.2011

Seminář pro žadatele o fin. podporu k příležitosti vyhlášení výzvy č. 28 k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, který se konal dne 7.3.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.
15.3.2011 10:03:40 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load