1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Materiály ke stažení ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 2.4, Partnerství a sítě, který se konal dne 26.4.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro a 4.5.2011 v Brně

Materiály ke stažení ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 2.4, Partnerství a sítě, který se konal dne 26.4.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro a 4.5.2011 v administrativním a školícím centru KÚ Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

29.4.2011 9:04:51 - aktualizováno 5.5.2011 3:05:28 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load