1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 ze dne 15.2.2011

Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele o  finanční podporu z OP VK, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 ze dne 15.2.2011, který se konal v zasedací místnosti č.117 KÚ Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

17.2.2011 2:02:37 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load