1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seminář pro žadatele o fin. podporu k příležitosti vyhlášení výzvy č. 29 (studenti se SVP) k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání (v Brně) - ZRUŠENO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář k vyhlášené výzvě k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), prioritní osy 2, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. 

ZRUŠENO Z DŮVODU MALÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ŽADATELŮ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář k vyhlášené výzvě č.29 (studenti se SVP) k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), prioritní osy 2, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání.

Datum konání: 18. 4. 2011 

Čas: 10:00-16:00 (registrace od 9:30)

KÚ Jihomoravského kraje

Cejl 73, místnost č. 117

Brno

Registrace na seminář bude ukončena dne 13.4.2011 v 10:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace.

4.2.2014 14:13:22 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load