1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seminář pro žadatele o fin. podporu k příležitosti vyhlášení výzvy č. 32 k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, Vyšší odborné vzdělání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář k vyhlášené výzvě č. 32 k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), prioritní osy 2, oblast podpory 2.1, Vyšší odborné vzdělání.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě č. 32 k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), prioritní osy 2, oblast podpory 2.1, Vyšší odborné vzdělání.


MŠMT
budova CORSO IIa, Křižíkova 34
180 00 Praha 8
velký konferenční sál, 4. patro

Dne: 6.5.2011

Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace od 9:30 hod.)

Registrace na seminář bude ukončena dne 3.5.2011 v 10:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace.

4.2.2014 14:13:14 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load