1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seminář pro žadatele o fin. podporu k příležitosti vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, PO 1, oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se spec. vzdělávacími potřebami

MŠMT pořádá seminář pro žadatele o fin. podporu k příležitosti vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, PO 1, oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se spec. vzdělávacími potřebami.

MŠMT pořádá seminář pro žadatele o finanční podporu k příležitosti vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář je jednodenní a jeho cílem je podat potenciálním řešitelům projektů a zástupcům projektových týmů informace potřebné pro úspěšné zpracování  projektových žádostí.

Odkaz na výzvu: odkaz

Datum konání: 2. 2. 2011 

Čas: 10:00-16:00 (registrace od 9:30)

MŠMT

Křižíkova 34, Corso IIa, konferenční sál ve 4.p.

180 00 Praha 8

Registrace na seminář bude ukončena dne 31.1.2011 ve 12h. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace.

4.2.2014 14:13:27 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load