1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání, který se bude konat dne 14. 9. 2011.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 14. září 2011 seminář k vyhlášené výzvě č. 37 v Prioritní ose 3, Oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání zaměřené na podporu vzdělávání jednotlivců, zvýšení poptávky po individuálním vzdělávání a jeho propagaci.

MŠMT
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
budova C, zasedací sál C 081

Dne: 14. 9. 2011

Čas konání: 10:00 – 16:00 hod. (registrace od 9:30 hod.)

Registrace na seminář bude ukončena dne 31. 8. 2011 v 12:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace.

4.2.2014 14:12:48 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load