1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvy č. 30 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvy č. 30 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji zaměřené na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a podporu intersektorální mobility, který se bude konat dne 5. 10. 2011.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 5. října 2011 seminář ke druhému kolu vyhlášené výzvy č. 30 v Prioritní ose 2, Oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji zaměřené na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a podporu intersektorální mobility.

MŠMT
budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148
180 00 Praha 8
velký konferenční sál, 4. patro

Dne: 5. 10. 2011

Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace od 09:30 hod.)

Registrace na seminář bude ukončena dne 30. 9. 2011 v 12:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace.

4.2.2014 14:12:12 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load