1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvě č. 42 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 12. dubna 2012 seminář pro žadatele k výzvě č. 42 v Prioritní ose 2, Oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 12. dubna 2012 seminář pro žadatele k výzvě č. 42 v Prioritní ose 2, Oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Upozorňujeme, že oprávněnými žadateli jsou v této výzvě příjemci v rámci výzvy 1.1, Prioritní osy 1- Evropská centra excelence Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jejichž celkové náklady přesahují 50 mil. EUR (tzv. velké projekty) a kteří již disponují Rozhodnutím Evropské komise a Rozhodnutím o poskytnutí dotace OP VaVpI.

MŠMT
budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148
180 00 Praha 8
hnědá zasedací místnost, 5. patro

Dne: 12. 4. 2012

Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace účastníků od 09:30 hod.)

Registrace na seminář bude ukončena dne 9. 4. 2012. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace.

4.2.2014 14:12:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load