1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 29 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k  výzvy č. 29 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, který proběhne dne 11. října 2011.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 11. října 2011 seminář pro žadatele k výzvy č. 29 v Prioritní ose 2, Oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.

MŠMT
budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148
180 00 Praha 8
velký konferenční sál, 4. patro

Dne: 11. 10. 2011

Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace účastníků od 09:30 hod.)

Registrace na seminář byla ukončena.

4.2.2014 14:12:37 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load