1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK EU peníze středním školám, oblast podpory 1.5 - Brno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK, OBLAST PODPORY 1.5.

Z důvodu plánované stávky dopravců bohužel musíme přesunout termín konání semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 1.5.

Nový termín semináře je naplánován na 20.6.2011, místo a čas zůstávají stejné.

 

 

 

Vzhledem k očekávanému vyhlášení výzvy projektu EU peníze středním školám, pořádá MŠMT sérii pilotních bezplatných seminářů pro žadatele. Na základě systémové podpory vzdělávání na středních školách byla vytvořena nová oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách - akce EU peníze středním školám.

Účastníci se seznámí s podmínkami čerpání prostředků, se specifiky projektu vytvořeného z šablon, s náležitostmi sestavování projektové žádosti a  s obsahem samotných šablon. Dále získají informace o procesu předkládání a hodnocení projektů, o kritériích poskytnutí dotace a v neposlední řadě budou informováni o podmínkách samotné realizace projektu.

V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mailovou adresu stredniskoly@msmt.cz

Prostory KÚ Jihomoravského kraje

Místnost č. 117

Cejl 73, 601 82 Brno

Dne: 20.6.2011

Čas konání: 10:00 – 16:00 hod. (registrace od 9:30 hod.)

Registrace na seminář bude ukončena dne 16.6.2011 v 12:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace.Prosíme, abyste na seminář přinesli vytištěné potvrzení z registrace na seminář opatřené razítkem školy. Seminář je určený POUZE pro cílovou skupinu z řad středních škol.

13.6.2011 10:03:10 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load