1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Plán výzev OP VK 2010

Řídící orgán OP VK (MŠMT) zveřejňuje indikativní plán výzev na rok 2010.

Plány výzev jsou pouze indikativní a v průběhu roku mohou být pozměněny. 

Plán výzev na 3.čtvrtletí 2010 bude upřesněn do konce září 2010 po jeho schválení vedením MŠMT.

Indikativní plán výzev Řídícího orgánu OP VK (MŠMT) na rok 2010 (aktualizace k 29. 3. 2010)

 ikona souboruplan_vyzev_MSMT.pdf (203,07 KB
 

Indikativní plán výzev zprostředkujících subjektů (krajů) na rok 2010 (aktualizace k 29. 3. 2010)

 ikona souboruplan_vyzev_kraje.pdf (342,05 KB
 
 

23.10.2009 11:10:27 - aktualizováno 9.8.2010 3:08:04 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load