1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy pro MPSV a jeho příspěvkové organizace k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou MPSV a jeho příspěvkovým organizacím k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, Oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání.

Upozornění: Výzva není určena veřejnosti

ikona souboruText Výzvy č 49

ikona souboruPřílohy k výzvě č 49

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je Mgr. Stanislav Tvaroh (e-mail: stanislav.tvaroh@msmt.cz, tel. 234 814 324).

Výzva podepsaná náměstkem ministra ikona souboruNM výzva 49

22.1.2014 10:55:23 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load