1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Datum ukončení výzvy: 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin.

Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení zásilky, nikoliv datum a čas jejího podání na poště.

 

Důležité dokumenty pro žadate:

ikona souboruVyzva_c 57

ikona souboruPrirucka pro zadatele a prijemce_vyzvy_c57

ikona souboruČasto kladené dotazy v._25.8.2015

Výzva podepsaná NM: ikona souboruPodepsana vyzva c. 57 - scan

Pro bezproblémovou práci s formulářem žádosti je nutné dodržovat postupy a pravidla, jež naleznete v příručce „Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 57 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7“ zde: ikona souboruJak vyplnit webovou zadost 1.1 OP VK. Zvláštní pozornost věnujte např. kapitole 2.5 Zadání nevalidních dat (vč. zveřejnění hesla pro zadání nevalidních údajů) nebo kapitole 2.10 Účty (seznam čísel účtů zřizovatele II. Kraj).

Heslo pro zadání nevalidních údajů: vyzva57

Výzva bude v aplikaci Benefit7 zveřejněna dne 27. 7. 2015, 10hod.

Problematika výběrových řízení je pak detailně popsána zde: ikona souboruVyberova rizeni_Benefit7_Postupy

Pokyny pro vyplňování elektronické monitorovací zprávy: ikona souboruElektronicka MZ v Benefit7 - vyzva c. 56 a 57

Kontakty:

S dotazy týkajícími se vyplnění webové žádosti v aplikaci Benefit7 kontaktujte help_opvk@msmt.cz (help_opvk@msmt.cz).

V případě dalších dotazů se obracejte na příslušnou kontaktní osobu ŘO OP VK, dle svého kraje:

Kraj

Jméno projektového manažera

Tel. č.

Jihočeský

Šopinec Milan, Bc.

234 814 410

Jihomoravský

Ondroušková Eva, Mgr.

234 814 250

Karlovarský

Pustelníková Lucie, Ing.

234 814 281

Královéhradecký

Vyskočilová Kateřina, Bc.

234 814 362

Liberecký

Burkertová Tereza, Ing.

234 814 231

Moravskoslezský

Kemzová Ingrid, Mgr.

234 814 424

Olomoucký

Grusz Filip, Ing.

234 814 291

Pardubický

Košková Alena, Ing.

234 814 282

Plzeňský

Smrčková Miroslava, Ing.

234 814 309

Středočeský

Pustelníková Lucie, Ing.

234 814 281

Ústecký

Janatová Anna, Ing.

234 814 491

Vysočina

Vodička Radovan

234 814 355 

Zlínský

Grusz Filip, Ing.

234 814 291

Vzhledem k množství potenciálních žadatelů může docházet k nedostupnosti telefonického kontaktu. Z tohoto důvodu doporučujeme volit raději e-mailovou komunikaci.

Kontaktní e-mail je ve tvaru: jmeno.prijmeni@msmt.cz


Níže uvedené dokumenty jsou určeny až úspěšným žadatelům, kterým bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v souvislosti s touto výzvou. Fáze přípravy a sestavování projektové žádosti se tedy netýkají.

ikona souboruOP VK_plakát_barva
ikona souboruOP VK_plakát_čb

ikona souboruOznámení změny projektu_barva
ikona souboruOznámení změny projektu_čb

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy:
  • část A:
ikona souboruPlán rozvoje technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ_barva
ikona souboruPlán rozvoje technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ_čb

  • část B:
ikona souboruPortfolio žáka_barva
ikona souboruPortfolio žáka_čb

ikona souboruZáznam z profesního portfolia učitele_barva
ikona souboruZáznam z profesního portfolia učitele_čb

ikona souboruSouhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony č. 3_barva
ikona souboruSouhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony č. 3_čb

ikona souboruSouhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony č. 4_barva
ikona souboruSouhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony č. 4_čbAktuálně: Ve výzvě č. 57, oblasti podpory 1.1 OP VK bylo přijato a úspěšně zaregistrováno 1 528 projektových žádostí v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  409 689 842 Kč.

Výsledky: ikona souboruSeznam IPo schválených k realizaci_výzva 57

Výše uvedený seznam obsahuje projekty, které splnily podmínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.
15.7.2015 14:18:00 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load