1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů technické pomoci - prioritní osa 5, oblast podpory 5.1, 5.2 a 5.3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání projektů technické pomoci v rámci Prioritní osy 5 Technická pomoc

oblast podpory

5.1 - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

5.2 - Informovanost a publicita programu

5.3 - Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

Text výzvy:

ikona souboruvýzva č. 39, část 5.1.pdf
ikona souboruvýzva č. 39, část 5.2.pdf
ikona souboruvýzva č. 39, část 5.3.pdf

Přílohy výzvy:

ikona souborupříloha č. 1 výzvy 39.pdf
ikona souborupříloha č. 2 část 5.1.pdf
ikona souborupříloha č. 2 část 5.2.pdf
ikona souborupříloha č. 2 část 5.3.pdf

26.7.2011 3:07:10 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load