1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva v rámci grantového schématu Opatření 3.2 OP RLZ Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje - POZOR, příjem žádostí ukončen !

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu
Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Dne 16. 8. 2006 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena výzva č. 3 pro Opatření 3.2 OP RLZ Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Žádosti je možné podávat průběžně od 16. 8. 2006 až do vyčerpání finanční alokace.

Obsah:

Žádosti předkládejte na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení pomoci z ESF - 303

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Žádosti předkládejte od 16.8.2006.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.

12.9.2006 12:09:00 - aktualizováno 19.2.2007 10:02:25 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load