1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Obsah kritérií hodnocení systémových projektů (subkriteria) a jejich váhy

Příloha

Obsah kritérií hodnocení systémových projektů (subkritéria) a jejich váhy

Váha v %

1. Zdůvodnění projektu

30

Zdůvodnění záměru

Vazba na strategické dokumenty

Přínos pro cílovou skupinu

2. Cílová skupina

15

Přiměřenost cílových skupin

Zapojení cílových skupin

3. Realizace projektu

16

Klíčové aktivity a stadia realizace

Monitorování projektu

Předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných projektů

Publicita

Udržitelnost projektu

4. Výsledky a výstupy

14

Kvantifikace výsledků a výstupů

Zajištění výsledků a výstupů

5. Horizontální témata

10

Rovné příležitosti

Udržitelný rozvoj

Informační společnost

Místní iniciativy

6. Specifické požadavky

15

Podpora adaptace školy na rozmanitost populace, podpora práce se znevýhodněnými žáky v běžné třídě

5

Přiměřenost finančních prostředků k cílům a obsahu projektu

10

Celkem

100

27.4.2006 12:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load