1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Přehled ukončených výzev

Přehled ukončených výzev


V rámci realizace opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, která jsou v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), byly již vyhlášeny následující výzvy:

Od 1.června 2006 do 15.června 2006

Výzva č. 06 určená skupině II regionálního školství MŠMT k předložení systémových projektů pro opatření 3.1 OP RLZ (interní výzva).

Od 27.dubna 2006 do 11.května 2006

Výzva č. 05 určená skupině II regionálního školství MŠMT k předložení systémových projektů pro opatření 3.1 OP RLZ (interní výzva).

Od 30.ledna 2006 do 31.dubna (do 15 hodin) 2006

Výzva č. 2 pro předkládání grantových projektů v rámci grantového schématu opatření 3.1 OP RLZ.

Od 21.prosince 2005 do 20.února (do 12 hodin) 2006

Výzva č. 2 pro předkládání grantových projektů v rámci grantového schématu opatření 3.2 OP RLZ.

Od 12.září 2005 do 26.září 2005

Výzva č. 04 určená skupině II regionálního školství MŠMT k předložení systémových projektů pro opatření 3.1 OP RLZ (interní výzva).

Od 2.května 2005 do 16.května 2005

Výzva č. 03 určená skupině II regionálního školství MŠMT k předložení systémových projektů pro opatření 3.1 OP RLZ (interní výzva).

Od 2.května 2005 do 16.května 2005

Výzva č. 02 určená Národnímu institutu pro další vzdělávání k předložení národních projektů pro opatření 3.1 OP RLZ.

Od 31.ledna 2005 do 1.dubna (do 15 hodin) 2005

Výzva č. 1 pro předkládání grantových projektů v rámci grantového schématu opatření 3.1 OP RLZ.

Od 31.ledna 2005 do 4.dubna (do 12 hodin) 2005

Výzva č. 1 pro předkládání grantových projektů v rámci grantového schématu opatření 3.2 OP RLZ.

Od 12.ledna 2005 do <????????scroll>26.ledna 2005

Výzva č. 02 určená skupině II regionálního školství MŠMT k předložení systémových projektů pro opatření 3.1 OP RLZ (interní výzva).

Od 12.ledna 2005 do <????????scroll>26.ledna 2005

Výzva č. 01 určená Pedagogickému centru Praha k předložení národních projektů pro opatření 3.1 OP RLZ.

Od 15.října 2004 do 29.října 2004

Výzva určená skupině II regionálního školství MŠMT k předložení grantového schématu pro opatření 3.1. OP RLZ a výzva určená skupině III vědy a vysokého školství MŠMT k předložení grantového schématu pro opatření 3.2 OP RLZ (interní výzvy)

Od 13.srpna 2004 do 27. srpna 2004

Výzva č. 01 určená skupině II regionálního školství MŠMT k předložení systémových projektů pro opatření 3.1 OP RLZ (interní výzva)

28.6.2006 12:06:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load