1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 2 MŠMT pro předkládání grantových projektů v rámci Opatření 3.2 OP RLZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu

Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Dne 20. 12. 2005 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena výzva č. 2 pro Opatření 3.2 OP RLZ Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Žádosti je možné podávat od 21. 12. 2005 do 20. 2. 2006 do 12.00 hod.

Obsah:

Žádosti předkládejte na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení pomoci z ESF - 303
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Žádosti předkládejte do 20. 2. 2006 do 12.00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.

21.12.2005 12:12:00 - aktualizováno 3.4.2007 10:04:15 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load