1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva pro grantové projekty opatření 3.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních 

Dne 25.1.2005 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem pro zajištění administrace ESF v regionálním školství uveřejněna výzva č.1 pro grantové schéma v opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. Žádosti je možné podávat od 31.1. 2005 do 1.4.2005do 15 hodin.

Obsah:

Dne 25.1.2005 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem pro zajištění administrace ESF v regionálním školství uveřejněna výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání.

Žádosti předkládejte na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Žádosti předkládejte od 31.1.2005 do 1.4. 2005 do 15 hodin.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.

25.1.2005 12:01:00 - aktualizováno 30.3.2007 1:03:49 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load