1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Jihočeského kraje - oblast podpory 3.2

JIhočeský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 16. listopadu 2009 

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti:  16. listopadu 2009 

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 4. ledna 2010 do 12 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách: http://opvk.kraj-jihocesky.cz.

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Jihočeského kraje, Oddělení řízení grantů a projektů, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76. Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 01 Jihočeský kraj
16.11.2009 12:11:57 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load