1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Jihočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://opvk.kraj-jihocesky.cz. 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 26. dubna 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 29. srpna 2011
Ukončení příjmu žádostí: 12. září 2011 do 15:00 hodin

Kontaktní místo:

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských záležitostí
oddělení řízení grantů a projektů
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Kontaktní osoby:

Ing. Bohuslav Švehla, e-mail: svehla@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 151
Bc. Lucie Mondspiegelová, e-mail: mondspiegelova@kraj-jihocesky.cz , telefon: 386 720 191
Ing. Mgr. Martin Plucha, e-mail: plucha@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 189
Ing. Petr Kos, e-mail: kos@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 429
Mgr. Petra Pletková, e-mail: pletkova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 414
Bc. Lenka Cháberová, e-mail: chaberova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 413
Ing. Jaroslava Císlerová, e-mail: cislerova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 359 

Dotazy týkající se klíčových aktivit projektu konzultujte, prosím, s pracovníky odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

RNDr. Anna Straková, e-mail: strakova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 834
Ing. Hynek Čížek, e-mail: cizek@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 900
Ing. Lucie Reitingerová, e-mail: reitingerova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 832

6.6.2011 10:06:15 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load