1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Jihomoravského kraje - oblast podpory 3.2

Jihomoravský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 30. září 2009 

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti:  27. října 2009 od 8 hodin

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 25. listopadu 2009 do 12 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz (záložka Granty a dotace - Granty a dotace EU - GG Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Místem pro předkládání projektových žádostí je Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 601 82, 3. patro, kancelář č. 327.

Informace poskytují:

 Ing. Erika Dittrichová, DiS., projektová manažerka, tel. 541 651 231, e-mail: dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Jiří Michna, finanční manažer, tel. 541 651 242, e-mail: michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Lenka Herčíková, projektová manažerka, tel. 541 651 397, e-mail: hercikova.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Barbora Hořavová, finanční manažerka, tel. 541 651 371, e-mail: horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Bohdana Jelínková, vedoucí oddělení evropských dotací, tel. 541 651 311, e-mail: jelinkova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz

30.9.2009 10:09:09 - aktualizováno 3.12.2009 6:12:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load