1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Jihomoravského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz. 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 9.5.2011
Datum ukončení výzvy: 29.7.2011 ve 12.00 hod
Datum zahájení předkládání žádostí: 20.6.2011 v 8.00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí: 29.7.2011 do 12.00 hod

Kontaktní místo:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací
(kanceláře č. 320 a 321) – pouze osobně a v pracovní dny
(Po-Čt: 8.00-15:30, Pá: 8.00-14.00)


Kontaktní osoby:

Ing. arch. Šárka Paulíková
pověřená vedením oddělení evropských dotací
Tel: 541 652 350
e-mail: paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Miroslava Janalíková
projektová manažerka
Tel: 541 651 366
e-mail: janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Marcela Vrchotová
projektová manažerka
Tel. 541 651 247
e-mail: vrchotova.marcela@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Helena Michalicová
projektová manažerka
Tel.: 541 651 418
e-mail: michalicova.helena@kr-jihomoravsky.cz

 Výsledky: ikona souboruVýsledky 1 2 01 Jihomoravský kraj


 

6.6.2011 11:06:36 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load